Song bird Royalty Free Vector Image - VectorStock

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛАВЕЙЧЕ“ – с. СВИДНЯ

Детска градина „Славейче“ – с. Свидня е открита през 1978 г. с  две групи и списъчен състав на децата – 50 бр.

От 1990 г.  ДГ работи с една разновъзрастова  група  на възраст от 3 до 7 години.

Тя е едно прекрасно място за децата сред чист въздух и зеленина, далече от шума и напрегнатия градски живот.

Намира се в непосредствена  близост до ОУ „Отец Паисий“.

Дворa е изпълнен с обширни тревни площи.

Тук за децата се грижат квалифицирани педагози и помощно-обслужващ персонал. Обучението в  ДГ „Славейче” се осъществява при осигурена среда за учене , съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. В съответствие с Държавните образователни стандарти за предучилищна възраст се провежда обучение по:

1. Български език и литература;
2. Математика;
3. Околен свят;
4. Изобразително изкуство;Leitura Infantil | Leitura Infantil | Flickr
5. Музика;
6. Конструиране и технологии;
7. Физическа култура;

Стремежа ни е детското заведение да бъде желано място за децата и техните родители.

Основна цел на нашият екип е да отглежда
и възпитава най-ценното – вашите деца в спокойна и щастлива среда.
Доверете ни се!