Директор : Десислава Колева – Иванова

Старши учител: Цветанка Тодоринова

Учител: Диляна Веселинова

Домакин : Ева Иванова

Готвач: Илиана Митова

Помощник – възпитател:

Емилия Гъргорова

Снежана Рангелова

Петранка Влъчкова