ЗПУО

Наредба 5 за предучилищно образование

ЗЗЛД

ДОС

Бюджет на ДГ за 2020/2021 г – 92 000 лв.