ДЕТСКА ГРАДИНА – с. СВИДНЯ

Детска градина – с. Свидня е открита през 1978 г. с  две групи и списъчен състав на децата – 50 бр.

От 1990 г.  ДГ работи с една смесена група  на възраст от 3 до 5години и 20-25 бр. деца